Search Tags result for LoveDemocracy

Comment from Gemma Recoder:

Una petita mostra dels que ens hem reunit avui des del món de la cultura per donar suport al referèndum i condemnar els atacs a les nostres institucions i la llibertat d'expressió . Votarem! 🗳🗳🗳🗳🗳 A small sample of what we have gathered today from the world of culture to support the referendum in Catalonia and condemn attacks on our institutions and freedom of expression. We will vote! 🗳🗳🗳🗳🗳 Una pequeña muestra de los que nos hemos reunido hoy desde el mundo de la cultura para apoyar el referéndum y condenar los ataques a nuestras instituciones y la libertad de expresión. 🗳🗳🗳🗳🗳 Votaremos! #lovedemocracy #llibertat #llibertatdexpressio #freecatalonia #freedomforcatalonia #referendum #musician #music #musica #cultura

4 Hours ago

Comment from Josep Solano:

Actors, directors, writers, artists... All those who love culture in this country we signed this declaration for democracy in Catalonia.

7 Hours ago

Comment from JNC L'Hospitalet:

8 Hours ago

Comment from abarcelocasas:

8 Hours ago

Comment from Anna Rovira:

10 Hours ago

Comment from Silvia:

14 Hours ago
1 Days ago
4 Days ago