Search Tags result for imdying

Comment from Karl Jensen:

11 Minutes ago

Comment from Maggie MacMillan:

21 Minutes ago

Comment from Q U Y Ê N:

"Đã từng muốn chinh phục cả thế giới Nhưng cuối cùng nhìn lại thế giới chẳn g còn ai" Có những việc dù bản thân không mong muốn nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra. Mỗi người đều có một điểm mạnh - quan trọng là biết bản thân đang ở đâu, năng lực như thế nào. Đã mất nhiều thời gian, nhưng "giang sơn dễ đổi - bản tính khó dời", đến cuối cùng, để tâm mình được thoải mái còn khó, huống chi làm vừa lòng người. Dù sao, trải qua mọi chuyện, cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để dừng lại tất cả. Nếu đã chọn sống cô độc, tại sao lại còn bon chen? Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả đã qua... #sorryandthankyou #imdying #sadandalone

45 Minutes ago

Comment from Beans That Are Spooky:

1 Hours ago

Caught asf😩😭 Tag a friend Follow us @laugh.r.us

3 Hours ago

Little man😏😎😩😂 Tag a friend Follow us @laugh.r.us

3 Hours ago

Tricked the shit outta me😩😭😂 Tag a friend Follow us @laugh.r.us

3 Hours ago

She's bold asf😳😩😂 Tag a friend Follow us @laugh.r.us

3 Hours ago

Just watcg😩😭😂 Tag a friend Follow us @laugh.r.us

3 Hours ago

How accurate is this🙄😩😂 Tag a friend Follow us @laugh.r.us

3 Hours ago

Comment from Andżelika Skrzypczak:

4 Hours ago
5 Hours ago