Rosa Espinosa

Rosa Espinosa

@8rosaespinosa

Comment from Rosa Espinosa:

15 Days ago

Comment from Rosa Espinosa:

29 Days ago

Comment from Rosa Espinosa:

30 Days ago

Comment from Rosa Espinosa:

Per dignitat. Perquè no volem viure en un país on t'has de defensar de la polícia que t'ha de protegir. Marxem. No vull un país així. #ViscaCatalunya #forarepresors

72 Days ago

Comment from Rosa Espinosa:

91 Days ago

Comment from Rosa Espinosa:

98 Days ago

Comment from Rosa Espinosa:

99 Days ago

Comment from Rosa Espinosa:

107 Days ago